BAMBINARIUM - BAMBISVĚT

CENÍK DS

Ceník platný od 01. 09. 2018

Docházka se platí předem, vždy k 25. dni předcházejícícho měsíce.
Stravné se vyúčtovává zpětně, podle odchozené docházky.
Nepřítomnost dítěte se musí písemně zaslat na mail příslušné dětské skupiny:
a to:
DS Říčany - msbambiricany@volny.cz
DS Řevnice, DS Všenory - bambisvet@seznam.cz
| Tisk | Nahoru |